Demo aplikacija

 • Potpuno otvoren sistem
 • Koncept: ASP.NET Core MVC
 • GUI: Bootstrap
 • GIS funkcionalnost
 • Neograničen broj licenci
 • Neograničen broj korisnika
 • Jednostavno proširenje i skaliranje
 • Najnovija verzija se nalazi na adresi: http://217.199.132.246

Tehnologije

 • HTML 5, BOOTSTRAP
 • .NET MVC Core, C#, Rasor pages, LINQ
 • AJAX, Javascript, JQUERY, CSS
 • ...

Grafički interface

 • Web responsive
 • Dinamičko ažuriranje podataka
 • Dinamička tabele alarma, korisnika itd.
 • Neograničen broj paralelnih prikaza
 • Intuitivne boje, animacije
 • Automatsko prilagođavanje na
 • sve veličine ekrana
 • smartphone, tablet, ...
 • "Resize" podrška

Pozadinski procesi

 • Baza podataka:
 • Repository, Entitiy Framework
 • Komunikacija
 • Simultana, prema svim lokacijama
 • Prema centralnom nadzoru
 • Sve vrste protokola
 • Samonadzor
 • ...